Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  latynista znawca łaciny, lit. i kultury rz.
  latynizacja nadawanie formom jęz. postaci łac.; poddawanie wpływom jezyka a. kultury łac.
  latynizm wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte z łaciny a. wzorowane na niej.
 

Etym. - śrdw.łac. latinista 'latynista' z łac. latinus 'łaciński' od Latium 'Lacjum, kraina w śr. Italii, kolebka państwa rz.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku