Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  symulacja udawanie (zwł. objawów choroby) w celu oszukania, wprowadzenia w błąd otoczenia; (s. analogowa) modelowanie zjawisk fiz. w maszynach mat. przy częściowym użyciu członków rzeczywistych.
  symulant osoba udająca (zwł. chorobę).
  symulator urządzenie pozwalające na odtwarzanie przebiegów rzeczywistych w warunkach sztucznych, zazw. w celach szkoleniowych; cybern. maszyna mat. do symulacji analogowej.
 

Etym. - łac. simulatio 'udawanie; pretekst' i simulans (p.pr.) od simulare 'upodabniać; udawać' z similis 'podobny'; por. asymilacja; dysymilacja; faksymile; symultan.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku