Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  OSM-, OSMO- w złożeniach: 1. zapach, woń; osm.
  osm chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal z grupy platynowców, b. twardy, kruchy, trudno topliwy (nazwany od charakterystycznej woni czterotlenku osmu).
  osmotyczny fiz. oparty na procesie osmozy, przenikania rozpuszczalnika do roztworu przez półprzepuszczalną ściankę (błonę).
  osmologia nauka o woniach i substancjach pachnących. 2. ciśnienie (osmotyczne).
 

Etym. - 1. gr. osmē 'zapach'; zob. -log; log-. 2. ōsmós 'impuls; ciśnienie' od ōtheín 'uderzać; pchać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku