Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  nodule utwory geol. wielkości kartofli, zalegające dna oceanów, składające się w znacznej mierze z cennych metali, gł. manganu, kobaltu, niklu, a także miedzi.
 

Etym. - ang. nodule l.poj. 'med. guzek; bot. węzeł, grudka; geol. buła' z łac. nodulus zdrobn. od nodus 'węzeł'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku