Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  midinetka młoda dziewczyna w domu mód a. zakładzie krawieckim w Paryżu.
 

Etym. - fr. midinette 'jw.', wyraz ukuty (w końcu XIX w.) wg qui fait dînette à midi 'jedząca (skromny) posiłek w południe'; midi 'południe' ze st.fr. mi 'środek' (od łac. medius, zob. mediacja) + di 'dzień' (z łac. dies 'jp'); fr. dînette 'lekki posiłek' od diner 'jeść obiad'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku