Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kadet 1. uczeń średniej szkoły wojsk.; w niektórych krajach - aspirant oficerski. 2. hist. członek ros. burżuazyjnego stronnictwa liberalnego konstytucyjnych demokratów (kadetów) 1905-17.
 

Etym. - 1. fr. cadet 'młodszy; kadet; młodzik' z późn.łac. capitellum zdrobn. od łac. caput, zob. kapitaliki; por. caudillo. 2. ros. kadiét 'jw. 2.' od inicjałów: K(onstytucyjni) D(emokraci).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku