Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  translacja telef., telegr., radio automatyczne przesyłanie, wzmacnianie a. powtarzanie sygnałów, zwł. stosowane między centralami o różnych systemach; przest. tłumaczenie, przekład; Kośc. rz.kat. przeniesienie (beneficjanta na inne beneficjum a. święta na inny dzień.).
  translator cybern. program maszyny cyfrowej służący do tłumaczenia programu ułożonego w języku zewn. na język wewn. maszyny.
 

Etym. - łac. translatio 'przeniesienie' od transferre 'przenosić; przekładać'; zob. trans-; ferować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku