Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prebenda Kośc. rz.kat. część dochodów kośc. przypadająca określonym osobom duchownym.
 

Etym. - śrdw.łac. praebenda 'jw.' z późn.łac. 'zaopatrzenie ze strony państwa' z łac. r.ż. od praebendus, gerundivum od prae(hi)bēre 'ofiarować; dostarczać'; zob. pre-; habēre, zob. habit; por. prowiant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku