Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  galwanizacja, galwanotechnika, pokrywanie przedmiotów warstewką metalu przez elektrolizę dla otrzymania powłoki ochronnej a. zdobnicznej; med. galwanoterapia, leczenie za pomocą elektr. prądu stałego.
  galwanizować techn., med. stosować galwanizację, galwanoterapię; przen. sztucznie pobudzać, ożywiać, wydobywać na krótko z odrętwienia.
  GALWANO- w złożeniach: dotyczący galwanizacji, związany z galwanizacją.
 

Etym. - od nazwiska fizyka i fizjologa wł.: Luigi Galvani (1737-98), odkrywcy zjawisk elektr. w preparatach zwierzęcych.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku