Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  malkontent człowiek niezadowolony ze wszystkiego, we wszystkim doszukujący się wad, niedostatków, ujemnych stron.
  malkontenctwo.
 

Etym. - fr. malcontent (dziś mécontent) 'niezadowolony'; mal 'źle' z łac. male 'jp.', por. maligna; fr. content 'zadowolony' od łac. contentus p.p. od continēre, zob. kontenans.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku