Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  idżma arab. 'zgoda, jednomyślność', powszechna i zupełna zgoda społeczności muzułm., zwł. uczonych (zob. ulama), na jakąś zasadę islamu, trzecie z czterech źródeł jurysprudencji islamskiej; pozostałe to: Koran, Sunna i kijās.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku