Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolaudacja komisyjny odbiór robót budowlanych, stwierdzający ich zgodność z planem i kosztorysem; komisyjny przegląd zrealizowanego filmu (a. materiału zdjęciowego).
 

Etym. - łac. collaudatio 'pochwała' od collaudare '(wspólnie) chwalić'; col- zob. kom-; laudare 'chwalić; sławić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku