Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fortyfikacja sztuka przystosowania (za pomocą umocnień) terenu do walki; umocnienia obronne, obwałowania.
 

Etym. - późn.łac. fortificatio 'umocnienie' od łac. fortis zob. fort; -ficatio od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku