Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  unanimizm kierunek lit. 1. poł. XX w., dążący do przedstawiania przeżyć i uczuć grup i zbiorowisk ludzkich (zamiast przeżyć indywidualnych), będący reakcją przeciw romantyzmowi i symbolizmowi (Jules Romains, Georges Duhamel, Roger Martin du Gard we Francji, John Dos Passos w USA).
 

Etym. - fr. unanimisme 'jw.' od unanime 'jednomyślny; jednogłośny' z łac. unanimus 'zgodny; 'jp.'; unus 'jeden'; animus, zob. animusz; od tytułu zbioru poezji (1908 r.) Jules Romainsa La vie unanime 'Życie jednoduszne'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku