Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tertio łac., po trzecie; por. primo.
  tertius gaudet zob. duobus litigantibus...
tertium comparationis łac., podstawa porównania; przedmiot (stan rzeczy) posiadający cechy wspólne dwóch porównywanych z sobą przedmiotów (stanów rzeczy).
tertium quid łac., dosł. 'coś trzeciego' trzecia, pośrednia możliwość; coś, co nie daje się zaklasyfikować do żadnej z wykluczających się wzajem kategorii, ale posiada pewne elementy obu; ktoś trzeci, mający (w stosunku do pozostałych) pozycję, sytuację dwuznaczną, niewyraźną, zagadkową.
tertius gaudens łac., trzeci cieszący się (gdy dwaj się kłócą).
tertium non datur łac., trzeciej możliwości, trzeciego wyjścia nie ma.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku