Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -LIT(YCZNY) w złożeniach: mający własność ulegania zniszczeniu, rozkładowi, rozpadowi, rozłożeniu, rozpuszczeniu; por. -lit.
  -LIZ(A), -LIZ(O)- w złożeniach: rozkład; rozpuszczenie (się); roztwór; med. ulga, zmniejszenie; chirurg. rozcięcie (np. zrostów).
 

Etym. - gr. lytikós 'mogący się rozwiązać' od lytós 'rozpuszczalny; jp.' i lýsis 'rozpuszczenie; rozluźnienie; spadek gorączki' od lýein 'rozwiązać; uwolnić; paraliżować'; por. analiza; elektrolit; elektroliza; hydroliza; kataliza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku