Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eparchia hist. jednostka administracyjna w cesarstwie bizantyjskim, która przetrwała jeszcze we współczesnej Grecji jako część monarchii; diecezja w kościele wschodnim.
 

Etym. - gr. eparchía 'namiestnictwo' od éparchos 'eparch, wysoki dygnitarz bizantyjski do VI do XI w., zwany "ojcem miasta" (Konstantynopola)'; ep- zob. epi-; archós zob. -archa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku