Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  CEN-, CENO- w złożeniach: wspólny; ogólny; por. keno-.
  cenestezja psych. zmysł ogólny, całość nieokreślonych doznań pochodzących z własnego organizmu; poczucie swego ciała; por. kinestezja.
  cenobita członek grupy relig., zakonnik, żyjący wspólnie z innymi; por. eremita.
 

Etym. - gr. koinós 'wspólny; ogólny'; por. koine; -estezja od aisthēsis 'czucie', por. esteta; późn.łac. coenobium 'współżycie' z gr. r.nij. od koinóbios 'żyjący wspólnie'; zob. bio-; por. biocenoza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku