Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prepozycja przest. gram. przyimek.
  prepozyt Kośc. rz.kat. przewodniczący kapituły katedralnej; tytuł proboszcza kolegiaty; tytuł zastępcy przełożonego (np. opata, przeora) w niektórych zakonach.
  prepozytura godność, urząd prepozyta; probostwo.
 

Etym. - śrdw.łac. praepositura 'prepozytura' (z późn.łac. 'zwierzchnictwo' od łac. praepositus 'przełożony') i łac. praepositio 'przedstawienie' (tł. z gr. próthesis) od praeponere 'przedstawić'; zob. pre-; ponere, zob. pozycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku