Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alfa fiz. (cząstka a) jądro atomu helu; astr. oznaczenie najjaśniejszej gwiazdy w danym gwiazdozbiorze; bot. halfa, ostnica, (a. włókno) esparto; (a. i omega) początek i koniec; wszystko, od A do Z; niewzruszony autorytet.
  alfabetyzacja upowszechnienie umiejętności czytania i pisania w kraju a. regionie zacofanym; stworzenie alfabetu dla jakiegoś języka, który go dotychczas nie miał.
  alfabet abecadłO; POR. Tabl. 40.
  alfabetyzm żart. dyskryminacja wynikająca z posiadania nazwiska zaczynającego się na jedną z ostatnich liter alfabetu; nazwa ang. alphabetism, ukuta przez Iana Stewarta ("New Scientis", 1987) jako parodia szerzących się skarg na różne rodzaje mniemanych dyskryminacji oraz żargonu statystyków.
 

Etym. - gr. álpha 'pierwsza litera alfabetu gr.'; ōméga 'ostatnia litera alfabetu gr.' (por. Biblia, Apok., 1, 8); alphábētos 'alfabet'; -bētos od bēta 'druga litera alfabetu gr.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku