Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

(déjeuner) à la fourchette [wym. ... furszet] śniadanie, na które podano zimne mięsa a. wędliny.
 

Etym. - fr. 'jw.'; fourchette 'widelec' ze zdrobn. od fourche 'widły' z łac. furca, zob. furkacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku