Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aplika kinkiet z XVIII w. lub z okresu empire'u; małe lustro przyścienne z drewnianą, malowaną a. złoconą ramką rokokową.
  aplikacja wzór z materiału naszytego dla ozdoby na tło z innego materiału; prawn. (do 1939 r. - aplikantura) praktyka aplikantów, kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, adwokata a. notariusza.
  aplikatura muz. palcowanie.
  aplikowanie naszywanie aplikacji; prawn. odbywanie aplikacji, praktyki; stosowanie, dawanie czego; med. przepisywanie komu (leku, kuracji, zabiegu).
 

Etym. - łac. applicatūra, applicatio 'przykładanie się (do)' i applicans dpn. applicantis (p.pr.) od applicare 'przymocować; przykładać się (do); poświęcić się (czemu)'; zob. ad-; plicare 'zginać; składać'; por. eksplikować; explicite; implicite; komplikacja; multyplikacja; replika.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku