Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fideikomis, fideicommissium, w prawie rz. zapis oparty na nieformalnej prośbie spadkodawcy do dziedzica, by udzielił dalszemu spadkobiercy a. osobie trzeciej pewnej korzyści majątkowej kosztem spadku.
  fideizm doktryna, pogląd, teoria, postawa umysłowa, stawiająca wyżej wiarę, objawienie, religię niż rozum, poznanie, naukę, gdyż zakłada, że tzw. prawdy pierwsze i ostateczne są im niedostępne (por. dogmatyzm; irracjonalizm).
 

Etym. - łac. fideicommissum 'fideikomis' od fideicommittere 'powierzyć zapisem'; fidei dpn. od fides 'wiara; kredyt; obietnica' (por. auto da fé; perfidia); committere, zob. komis.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku