Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

par avion [wym. parawią] pocztą lotniczą.
 

Etym. - fr. 'samolotem'; par 'przez; za (pomocą)' z łac. per 'jp.' (zob. per-); avion, zob. awiacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku