Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rewia przegląd, pokaz, zwł. mody; teatr. przest. kabaret, widowisko rozrywkowe, złożone z krótkich występów (piosenki, skecze, monologi, tańce itp.), łączonych zazw. zapowiedziami konferansjera; przest. przegląd wojsk, parada wojskowa.
 

Etym. - fr. revue 'przegląd; rewia' od revoir 'znowu zobaczyć, przejrzeć'; zob. re-; voir 'widzieć; patrzeć' z łac. vidēre, zob. vide.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku