Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent fr., wolność to prawo czynienia wszystkiego, co jest dozwolone przez prawo.
 

Etym. - z Monteskiusza (O duchu praw, 11, 3) 1748 r.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku