Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  brankard budka przy wagonie towarowym przeznaczona dla obsługi kolejowej; przest. wagon bagażowy a. towarowy.
  brankardier sanitariusz w wojsku Księstwa Warszawskiego.
 

Etym. - fr. brancardier 'tragarz noszy; wojsk. sanitariusz' od brancard 'nosze; dyszel' z normandzkiego branque 'gałąź'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku