Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

wo Es war, soll Ich werden nm., gdzie było id, tam powinno stać się ego.
 

Etym. - z Sigmunda Freuda (Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 31), 1933 r.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku