Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  magister (mgr) stopień nadawany absolwentom po ukończeniu studiów wyższych, złożeniu egzaminów i napisaniu pracy naukowej (magisterskiej); pot. aptekarz, mgr farmacji; śrdw. (Magister Artium) prof. nauk "wyzwolonych" (humanistycznych).
  magistrant przygotowujący się do uzyskania stopnia magistra.
  magistratura hist. władza zwierzchnia, urząd; zarząd miasta; (we Francji) sądownictwo.
  magistralny główny, podstawowy.
  magistrala główna linia komunikacyjna (droga; szlak; przewód).
  magisterium stopień magistra; egzamin na ten stopień.
  magistrat przest. zarząd miasta; rada miejska; samorząd miejski; ratusz.
 

Etym. - łac. magistratus 'magistratura, zespół wyższych urzędów w staroż. Rzymie', śrdw.łac. magistrandus 'magistrant' (od magistrare 'rządzić; uczyć'), łac. magistralis 'pański; władczy' i magisterium 'urząd zwierzchnika, opiekuna' od magister 'zwierzchnik; mistrz; nauczyciel'; por. jegiermajster; maestria; meistersingerzy; metr 2.; Miss.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku