Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  teatralia rzeczy odnoszące się do teatru, zwł. w bibliotekach, archiwach, muzeach, w prasie itd.
 

Etym. - łac. theatralia l.mn. r.nij. od theatralis 'teatralny' z theatrum 'teatr; widownia' od gr. théatron 'jp.' z théa 'widzenie; widok; widowisko'; por. amfiteatr; teoretyk.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku