Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  homotetia mat. jednokładność.
  homotetyczny mat. jednokładny.
 

Etym. - fr. homothétique 'homotetyczny'; zob. hom(o)-; gr. thetós 'położony'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku