Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epitaza teatr. część sztuki rozwijająca główny wątek, cechująca się wzrostem napięcia i powikłań, które prowadzą ku katastrofie; por. katastaza; katastrofa; protaza.
 

Etym. - gr. epítasis 'rozciąganie; intensyfikacja' od epiteínen 'naciągać'; zob. epi-; teínen 'rozciągać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku