Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  arytmetyczny postęp mat. ciąg, w którym każda liczba jest większa od poprzedniej o pewną stałą wielkość, np. 1, 7, 13, 19, 25...
  arytmometr najprostsza ręczna maszyna do liczenia.
  arytmetyka dział matematyki zajmujący się teorią rachunków w ustalonych tworach algebraicznych; dział mat. zajmujący się najprostszymi właściwościami liczb i działaniami na liczbach zapisanych cyframi, tj. prawidłami liczenia, rachowania.
 

Etym. - gr. arithmētikē (téchnē) '(sztuka) liczenia'; od arithmós 'liczba; liczenie'; zob. -metr; techno-; por. logarytm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku