Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  stylici słupnicy, ascetyczni pustelnicy zakonni (gł. w Syrii), którzy, za przykładem Szymona Słupnika (390-459), spędzali życie na wysokim słupie.
  stylobat w staroż. archit. gr. - podstawa, na której bezpośrednio stoją kolumny.
 

Etym. - gr. stylobátēs 'stylobat' i stylítēs 'słupnik' od stýlos 'kolumna' (por. epistyl; hipostyl; perystyl; prostyl); -batēs 'stąpający' od baínein 'stąpać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku