Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  herbarium zielnik, usystematyzowany zbiór zasuszonych roślin, kolekcja ziół.
  herboryzować botanizować, zbierać rośliny w celach naukowych a. dydaktycznych.
  herbicydy środki chwastobójcze; substancje chem. do wybiórczego a. całkowitego niszczenia roślin niepożądanych na pewnym terenie; por. defolianty.
 

Etym. - późn.łac. herbarium 'murawa; zielnik' i fr. herboriser 'zbierać rośliny' (z łac. herbula, zdrobn.) od łac. herba 'trawa; zioło'; zob. -cyd(a).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku