Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  substancja wszystko to, co wypełnia przestrzeń i występuje w trzech stanach skupienia; stałym, ciekłym i lotnym; filoz. (termin różnie rozumiany w dziejach filoz.) zazw.: podłoże, podstawa tego, co istnieje, to, co istnieje samo przez się, a nie jako atrybut innej rzeczy; dawn. mienie, majątek.
  substantivum gram. rzeczownik.
 

Etym. - łac. substantia 'esencja; przyrodzenie; rzecz sama; istota (rzeczy); majętność' od substare 'trwać'; zob. sub-; stare, zob. stator.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku