Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyskografia piśmiennictwo z zakresu muz. mechanicznej; encyklopedie, czasopisma, antologie płytowe, przewodniki, informatory, katalogi i wykazy nagrań płytowych.
  dyskoteka płytoteka, zbiór płyt z nagranymi utworami muz. i lit.; lokal publ., zwł. młodzieżowy, gdzie tańczy się przy muzyce z płyt (i taśm); fonoteka.
 

Etym. - gr. dískos, zob. dyskobol; fr. discothèque 'dyskoteka'; zob. -graf-; -teka-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku