Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyrektoriat faza rozwojowa klasycystycznej sztuki fr. (zwł. meblarstwa i kostiumologii), związana z Dyrektoriatem, schyłkowym okresem Rewolucji fr. (1796-99), rządami 5-osobowego organu władzy najwyższej.
 

Etym. - fr. directoire 'jw.' ze śrdw.łac. directorium 'przewodnik (książka)' od łac. directus p.p. od dirigere 'kierować; di- zob. dys- 1; -rigere od regere, zob. regencja; por. dres; dyrektywa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku