Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

(Der) Man ohne Eigenschaften nm., Człowiek bez właściwości.
 

Etym. - tytuł nie dokończonej wielkiej powieści (1930-43) pisarza austr. Roberta Musila (1880-1942), której bohater, indywidualista, odrzucający konwencje i snobizm swego środowiska, jest przez nie nazwany "człowiekiem bez właściwości"; powieść jest w istocie rzeczy olbrzymim zbiorem esejów; jeden z nich to ironiczno-sentymentalna elegia o dawnej Austrii.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku