Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  socjologia nauka o społeczeństwie, grupach, instytucjach i stosunkach społ.
  socjotechnika nauka o sposobach i wynikach świadomego wpływania na rzeczywistość społ. (przez system prawny, wychowanie, sprawowanie władzy, stosowanie techniki masowego oddziaływania itd.).
  socjopatia psych. zaburzenie osobowości polegające na nieprzystosowaniu się do życia w społeczeństwie, objawiające się aspołecznym zachowaniem się.
 

Etym. - fr. sociologie 'jw.'; socio- z łac. socius, zob. socjalny; -log; log-; techno-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku