Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  noumen, noumenon filoz. rzecz sama w sobie; zob. Ding an sich; por. fenomen, numen.
nous [wym. nu:s] nus, gr. filoz. staroż. rozumna, pierwsza przyczyna istnienia rzeczywistości; zasada kierownicza świata, z której wynika jego celowość i ład; pierwiastek duchowy (źródło ruchu, pierwszy motor) materii; intelekt, intuicja; lotność umysłu; zdrowy rozum.
 

Etym. - gr. nooúmenon 'rzecz wyobrażona, pomyślana' od noeín 'wyobrażać sobie, myśleć' od noús, nóos 'myśl; rozum; duch; mądrość; uczucie, chęć'; por. noetyczny; paranoik.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku