Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  analekta wybór fragmentów a. dzieł jednego a. kilku autorów, zaopatrzony w noty źródłowe; wypisy dla celów dydaktyczno-naukowych.
 

Etym. - gr. 'rzeczy wybrane' od analégein 'wybierać; zbierać'; zob. ana-; légein, zob. log-; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku