Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  repryza muz. trzeci odcinek formy sonatowej, powtórzenie tematów odcinka pierwszego (ekspozycji).
 

Etym. - fr. reprise 'wznowienie; powtórzenie, refren' z r.ż. od repris p.p. od reprendre 'wziąć znowu, odzyskać' z łac. repre(he)ndere 'jp'. zob. re-; pre(he)ndere 'chwytać'; por. antrepryza; impresario; siurpryza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku