Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kuracja sposób leczenia, stosowania serii zabiegów leczniczych, dietetycznych.
  kurort przest. uzdrowisko.
  kuracjusz człowiek przebywający na kuracji (w uzdrowisku).
 

Etym. - nm. Kurort 'zdrojowisko, kąpielisko' z Kur 'kuracja' i łac. curatio 'staranność; kuratela; leczenie' z curare 'troszczyć się; doglądać; leczyć' od cura 'troska; piecza; leczenie'; por. asekuracja; kuratela; kuriozum; manicure; pédicure; prokura; synekura'; nm. Ort 'miejsce; miejscowość'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku