Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  millenaryzm zob. chiliazm.
  millennium okres tysiąca lat; tysiączna rocznica istnienia, tysiąclecie; wg Biblii - tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi przed Sądem Ostatecznym (Apok., 20); okres niezmąconej szczęśliwości a. panowania cnoty, dobrych rządów itp.
 

Etym. - n.łac.; łac. mille, zob. mili-; ennium od annus, zob. annalista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku