Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kanclerz szef rządu w RFN i w Austrii (w Rzeszy Niemieckiej 1871-1945); (ang. Cancellor of the Exchequer) bryt. minister skarbu; (Lord High Cancellor) lord-kanclerz, sędzia najwyższy, minister sprawiedliwości; w dawn. Polsce - dostojnik kierujący kancelarią królewską, od XV w. (k. koronny) pełniący także funkcje ministra spraw wewn. i zagranicznych; dawn. rektor.
 

Etym. - późn.łac. cancellarius 'odźwierny; sekretarz królewski' z łac. cancelli, zob. kancelista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku