Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anons inserat, ogłoszenie w prasie.
  anonsować zapowiadać, obwieszczać czyjeś przybycie.
 

Etym. - fr. annonce 'ogłoszenie; zapowiedź' od annoncer '(o)głosić; zapowiadać' z łac. annuntiare 'zwiastować; oznajmiać'; zob. ad-; nuntiare, zob. nuncjatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku