Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  niwelacja wyrównywanie, doprowadzanie do jednego poziomu, znoszenie różnic, nierówności; w geodezji: pomiar różnicy wysokości punktów terenowych.
  niweleta projektowany profil terenu, linia łącząca rzędne wysokości korony projektowanej trasy (drogi, wiaduktu itp.) w jej przekroju podłużnym.
 

Etym. - fr. nivelette 'deszczułka miernicza' i niveler 'poziomować, niwelować' od śrdw. fr. nivel 'równia' z łac. libella 'szalka; jp.; drobny pieniądz' zdrobn. od libra zob. libra.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku