Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anarchia bezrząd, samowola; chaos, dezorganizacja, bezhołowie, zamęt, rozprzężenie, bezplanowość, żywiołowość (produkcji).
  anarchiczny samowolny, niezdyscyplinowany.
  anarchokapitalizm żart. doktryna ekon. uznająca wyłącznie prawa rynku, ultra-"liberalizm".
  anarchista zwolennik anarchizmu.
  anarchizm kierunek polit., głównie w XIX w., dążący do natychmiastowej likwidacji państwa (i wszelkiej władzy polit.) i zastąpienia go przez zrzeszenie wolnych wytwórców.
 

Etym. - gr. anarchía 'bezrząd' od ánarchos 'pozbawiony władcy'; an- zob. a-; archós, zob. arch-; -archa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku