Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

re vera łac., zaprawdę, zaiste, w rzeczy samej.
 

Etym. - przysłowie osobiste (porzekadło) hetmana Stanisława Potockiego (1579-1667), nazywanego stąd powszechnie: Rewera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku